Witamy w Kole Gospodyń Wiejskich w Łysinie

front

Wiadomości


Rok 2017 - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA
Zebranie 21  stycznia 2017r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze naszego Koła. Otwarcia zebrania oraz przywitania zaproszonych gości dokonała Przewodnicząca Koła pani Danuta Gawron. Zgodnie z planem zebrania, odczytane zostały i przyjęte bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności i finansów Koła za 2016 rok. Wymieniono organizację i udział członkiń w wielu okolicznych imprezach. Ze szczególnym uznaniem wspomniano udane obchody 55-lecia naszego Koła w ub.roku, a pani Przewodnicząca jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w tą piękną uroczystość. W planach pracy Koła na rok 2017 ustalono m.in. spotkanie z okazji Dnia Kobiet (18.02) połączone z pokazem kosmetycznym, obchody Dnia Matki (27.05) oraz zorganizowanie imprezy przy ognisku (19.08). Ponadto wspólnie z zespołem Conviva przewiduje się śpiewanie w maju przy jednej z wielu kapliczek będących na terenie Łysiny. W grudniu odbędą się tradycyjne świąteczne odwiedziny seniorek Koła oraz spotkanie opłatkowe (9.12) z atrakcyjną niespodzianką, na którą już zapraszamy. Oprócz tego członkinie Koła jak zwykle będą uczestniczyły w imprezach organizowanych przez Gminę Łękawica i zaprzyjaźnione Koła KGW. Mówiono o środkach finansowych przeznaczonych na działalność Koła tak ze strony Gminy jak i innych źródeł. Temat ten z oczywistych powodów pozytywnie i optymistycznie został przyjęty przez członkinie Koła. Po zakończeniu oficjalnej części zebrania, przybyłych poczęstowano pysznym obiadem przygotowanym przez członkinie Koła. Pani Zofia Biegun odczytała jak zwykle przepiękne życzenia dla członkiń i zaproszonych gości. W tym czasie przybyli do sali kolędnicy i rozpoczęto wspólne kolędowanie. Spotkanie zaszczycili swym udziałem: Wójt Gminy Łękawica - Pan Tadeusz Tomiczek, Sekretarz Urzędu Gminy - Pani Anna Gębala, Sołtys Łysiny - Pan Jan Wątroba, Przewodniczące KGW z Okrajnika, Kocierza Moszczanickiego i Kocierza Rychwałdzkiego, a także przedstawiciel OSP Łysina - Pan Antoni Wolny. Do Koła wpisały się 3 nowe członkinie.PIĘKNY JUBILEUSZ 55-LECIA NASZEGO KOŁA i ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"!
Nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinie jubileusz świętowało 9 lipca 2016 roku Jubileusz 55-lecia pod hasłem "Powróćmy jak za dawnych lat..". Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. odprawioną przez ks. Józefa Walusiaka w miejscowej kapliczce. Następnie w pomieszczeniach budynku OSP Łysina Przewodnicząca Koła, Pani Danuta Gawron przywitała przybyłych gości, zaczynając od dotychczasowych przewodniczących, Pani Anny Strzop (pierwszej przewodniczącej w latach 1960- 1982), Pani Zofii Biegun(1982 - 2012) i Pani Barbary Bukowskiej (2012-2016).Pani Bogumiła Luber poinformowała zebranych o działalności i osiągnięciach Koła w ostatnim okresie.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Pani Sylwia Cieślar, uhonorowała nasze Koło za dotychczasową działalność Złotą Odznaką Honorową "Za zasługi dla Województwa Śląskiego". Również takie samo odznaczenie wręczyła długoletniej Przewodniczącej Koła Pani Zofii Biegun. Wójt Gminy Łękawica Pan Tadeusz Tomiczek dołączył dla Koła medal "Zasłużony dla Gminy Łękawica", co napełniło dodatkową dumą wszystkie członkinie oraz mieszkańców Łysiny. Niniejsze odznaczenia świadczyły o wysokiej ocenie naszego małego Koła działającego w najmniejszej wiosce na żywiecczyźnie.
jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz
Na ręce Przewodniczącej Koła złożono listy gratulacyjne od Małgorzaty Pępek - Poseł na Sejm RP, Anny Satławy - Radnej Powiatowej, mgr inż. Antoniego Szlagora - Burmistrza Miasta Żywca, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy oraz od Władysławy Zyzak wieloletniej sympatyczki naszego Koła.
jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz Apel
Ponadto, od Wójta Gminy wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych otrzymały dotychczasowe przewodniczące Koła, Panie Anna Strzop, Zofia Biegun, Barbara Bukowska i Danuta Gawron, a wszystkim członkiniom wręczono róże i eleganckie jubileuszowe upominki. Przedstawicielki zaproszonych okolicznych Kół Gospodyń na ręce Pani Danuty Gawron przekazały wraz życzeniami przepiękny bukiet kwiatów. Gospodynie Koła wystąpiły z okolicznościowymi wierszami i piosenkami oraz przygotowały dla gości jak zwykle smakowity poczęstunek. Uroczystości sprawnie i wesoło poprowadziła gościnnie Pani Alicja Czulak, a całość uświetniła skoczna góralska muzyka Kapela Jaworki.

jubileusz jubileusz
jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

I POSIADY ŻYWIECKO-CIESZYNSKIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Apel W  dniu 12.06.2016 wzięłyśmy udział w I Posiadach Żywiecko-Cieszyńskich Kół Gospodyń Wiejskich w Węgierskiej Górce. W części oficjalnej Przewodnicząca Kola Pani Danuta Gawron odczytała w imieniu gospodyń powiatu żywieckiego "Apel o czyste powietrze w regionie" i wręczyła go na ręce Pani Małgorzaty Pępek - Poseł na Sejm RP. W ramach biesiady odbył się zabawny mecz piłkarski gospodyń, pokaz mody i różne plenerowe konkurencje zręcznościowe.


KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
Konkurs Palm W  zorganizowanym przez GOK Łękawica warsztatach gminnych plecenia palm zakończonym w dniu 17.03 konkursem, nasze członkinie zajęły III miejsce. Nasza palma Wielkanocna miała długość 7,90 m! Teraz można ja podziwiać w Izbie Regionalnej w Łysinie, gdzie jest podwieszona pod sufitem.


DZIEŃ KOBIET
Tegoroczny Dzien Kobiet członkinie świętowały tradycyjnie u siebie w Kole w dniu 9.03. Jak zwykle wesoło, przy kawie i różnych smakołykach, było wiele opowieści, wspominek, żartów i piosenek. Natomiast w dn. 12.03. po sąsiedzku wzięły udział w podobnej imprezie w Kocierzu Moszczanickim na zaproszenie tamtejszego KGW. Piękny to jest zwyczaj.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZA 2015 ROK
zeb2015 W tym roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze KGW odbyło się już 16 stycznia 2016. Oprócz członkiń Koła, przybyli zaproszeni goście; Wójt Gminy – pan Tadeusz Tomiczek, pani Bernadetta Papiernik, Sołtys Łysiny – pan Jan Wątroba i Prezes OSP – pan Robert Wątroba. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Koła pani Barbara Byrska-Bukowska. Następnie odczytane zostały i przyjęte bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności Koła za 2015 rok. Wspomniano organizację i udział w kilku imprezach minionego roku. Pani Barbara Byrska-Bukowska przedstawiła zebranym osiągnięcia w ostatnich 4 latach jej kadencji jako przewodniczącej, po czym złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta. W wyniku przeprowadzonych wyborów, przewodniczącą Koła została pani Danuta Gawron, dotychczasowa zastępczyni, wieloletnia aktywna członkini. Funkcję zastępczyni powierzono pani Bogumile Luber, skarbnikiem pozostała Lucyna Gawron. Wójt Gminy i pani Papiernik zabierając głos, wiele ciepłych słów wypowiedzieli do członkiń Koła za ich dotychczasowe osiągnięcia oraz dla byłej już przewodniczącej Barbary Bukowskiej za jej osobisty wkład pracy w rozwój i promocję nie tylko Koła, ale i wsi Łysina. Postanowiono, że stronę internetową KGW Łysina założoną i prowadzoną dotychczas przez panią Barbarę Byrską-Bukowską, będzie odtąd prowadził Urząd Gminy. Zebranie jak zwykle przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy smakowitych potrawach i pysznych ciastach. Nie obyło się też bez wspólnego odśpiewania piosenki o Łysinie.

zebranie sprawozdawcze zebranie sprawozdawcze zebranie sprawozdawcze zebranie sprawozdawcze

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

zyczenia

TRADYCYJNY OPŁATEK WIGILIJNY
zycz2015 W niedzielę 13 grudnia w świetlicy OSP Łysina odbył się tradycyjny "Opłatek Wigilijny" dla mieszkańców wsi. Przybyli również zaproszeni goście na czele z Poseł na Sejm RP Małgorzatą Pępek, Radną Powiatu Żywieckiego Anną Satławą, Wójtem Gminy Łękawica Tadeuszem Tomiczkiem i Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Pieleszem.
W pięknie przystrojonej sali, przy dźwiękach kolęd granych przez zespół muzyczny i suto zastawionych stołach, w imieniu organizatorów tj. Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysinie, uroczyste spotkanie o godzinie 14 otworzył p. Antoni Wolny. Kulminacyjnym punktem programu była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. Marcina i podczas dzielenia się opłatkiem, wzajemne składanie sobie życzeń świąteczno-noworocznych.
Były też dary dla Koła i Strażaków - od Pani Poseł, Urzędu Gminy, Pani Radnej, przedstawicielki Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki.
Wspólny obiad przygotowany przez gospodynie zawierał pyszny żurek, zupę grzybową, wspaniałego karpia z ziemniakami i kapustą. Na deser podano kompot, kawę, ciasta i różne smakowitości.
Swoje okolicznościowe wierszowane życzenia odczytała seniorka pani Zofia Biegun - dawna przewodnicząca Koła.
Nastał wieczór, a śpiewy kolęd długo jeszcze rozbrzmiewały po okolicy stwarzając atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tylko śniegu było brak.

życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015 życzenia 2015

DOŻYNKI 2015
Tegoroczne Gminne Dożynki połączone były z tradycyjnym Świętem Kapusty i pożegnaniem lata. Przy pięknej słonecznej i upalnej pogodzie w sobotę 29 sierpnia po dziękczynnej Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w Łękawicy, korowód dożynkowy przeszedł do miejscowego amfiteatru.
W części oficjalnej, której gospodarzem był Wójt Gminy Tadeusz Tomiczek, wzięło udział wielu zaproszonych gości na czele z poseł do Sejmu RP Małgorzatą Pępek oraz m.in. przedstawiciele Policji, radni i sołtysi. W tym roku organizacja dożynek przypadła Sołectwu Okrajnik.
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zadbały o potrawy regionalne oparte o kapustę. Nasze gospodynie wraz z członkiniami OSP Łysina przygotowały pyszny bigos, trzy rodzaje wspaniałych gołąbków i kołacz z jagodami. Atrakcją na naszym stoisku był koszyk świeżych grzybów, których z uwagi na długotrwałą suszę trudno uświadczyć w pobliskich lasach.
Na scenie przedstawiono zwyczajowy obrzęd przygotowania kapusty do kiszenia w beczce. Całość uroczystości umilał śpiewami chór Conviva i orkiestra dęta Beskid, a wieczorem wystąpił Kabaret Truteń. Imprezę zakończyła ogólna zabawa taneczna.

dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015 dożynki 2015

W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ O. MICHAŁA TOMASZKA Z ŁĘKAWICY

Beatyfikacja Beatyfikacja

23 maja w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Łękawicy otwarto wystawę "W drodze do świętości" z pamiątkami po Ojcu Michale Tomaszku, który tragicznie zginął 9 sierpnia 1991 r. na misjach w Peru.
Wystawę można zwiedzać do 6 czerwca br. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.
Serdecznie polecamy.

Beatyfikacja Beatyfikacja Beatyfikacja

PODZIĘKOWANIE PANI MAŁGORZATY PĘPEK - POSEŁ RP.
Na ręce przewodniczącej naszego KGW, 15.04.2015 wpłynęło pisemne podziękowanie od Pani Małgorzaty Pępek - Poseł do Sejmu RP, za pomoc przy organizacji Europejskiego Dnia Kobiet w Łękawicy i przekazanie apelu o roli kobiet w zachowaniu zdrowej wsi.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

zyczenia

EUROPEJSKI DZIEŃ KOBIET POWIATU ŻYWIECKIEGO
Członkinie naszego Koła wzięły aktywny udział w kolejnym już dziesiątym Europejskim Dniu Kobiet Powiatu Żywieckiego, który obchodzono tego roku 28 marca w Łękawicy. Na zaproszenie poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek i wójta gminy Łękawica Tadeusza Tomiczka impreza zgromadziła ponad trzysta osób. Wśród zaproszonych gości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Katowic i kilkunastu wójtów gmin. W części oficjalnej m.in. zabrała głos przewodnicząca naszego Koła, Barbara Byrska-Bukowska, odczytując Apel członkiń Kół Gospodyń Wiejskich powiatu żywieckiego w sprawie zachowania zdrowej wsi i ochrony jej mieszkańców przed zgubnym wpływem cheminizacji produktów spożywczych. Treść apelu została przekazana na ręce poseł Małgorzaty Pępek z intencją wygłoszenia na najbliższych obradach Sejmu PR w dniu 8 kwietnia.
Uroczystość umiliły występy orkiestry dętej "Beskid" z Kocierza, zespołów "Jaworki" i "Conviva" z Łękawicy oraz "Rozśpiewanych Gospodyń" z Węgierskiej Górki. Było kolorowo nie tylko od regionalnych strojów, ale również od setek kwiatów. Duże emocje wywołała tradycyjna loteria wielu nagród rzeczowych i wyjazdu do Sejmu PR.

Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZA 2014 ROK
Dopiero 7 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze KGW za rok 2014. Jak na tak małe Koło tym razem frekwencja była nadzwyczajna (19 osób). Oprócz wszystkich członkiń, przybyli również zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy Łękawica, na czele z nowym Wójtem panem Tadeuszem Tomiczkiem i Przewodniczącym Rady Gminy panem Krzysztofem Pieleszem, pani Bernadetta Papiernik i pan Rafał Surzyn oraz Sołtys Łysiny pan Jan Wątroba i z ramienia OSP, pani Kornelia Wątroba.
Przybyłych powitała Przewodnicząca Koła pani Barbara Byrska-Bukowska. Odczytano i przyjęto bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Koła, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. W trakcie dyskusji z żalem stwierdzono, że miniony rok był bardzo skromny w imprezy organizowane przez Koło. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. wzrost obowiązków domowych i stan zdrowia członkiń. Postanowiono, że w bieżącym roku członkinie będą bardziej aktywne, m.in. przewidziano obchody Dnia Kobiet połączone z wykonywaniem tradycyjnej palmy wielkanocnej, lipcową imprezę dla dzieci "Wakacje 2015", uroczyste Święto Ziemniaka z potrawami opartymi na tym popularnym warzywie.
Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Sołtys Łysiny złożyli obietnice większej pomocy dla działalności Koła.
Po przeprowadzonych jawnych wyborach, jednogłośnie na Przewodniczącą Koła wybrano ponownie panią Barbarę Byrską-Bukowską, a Zastępcą została pani Danuta Gawron.
Zebranie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez panie Lucynę Gawron i Bogumiłę Luber.
Korzystając z okazji pierwszej bytności, Wójt i Przewodniczący Rady zwiedzili Izbę Regionalną oraz zobaczyli pozostałe pomieszczenia w budynku OSP.

zebranie sprawozdawcze KGW zebranie sprawozdawcze KGW zebranie sprawozdawcze KGW zebranie sprawozdawcze KGW zebranie sprawozdawcze KGW zebranie sprawozdawcze KGW