Witamy w Kole Gospodyń Wiejskich w Łysinie

front

KGW KGW KGW

Ponad 50-letnią działalność KGW w Łysinie, kształtowały potrzeby naszej małej społeczności. Okres od 1961 do 1981 r. charakteryzował się uczestniczeniem w różnego rodzaju kursach, dzięki którym nabywano nowe umiejętności pozwalające na wprowadzanie do uprawy zarówno w polu jak i ogrodzie przydomowym wielu nowości, co przekładało się na znaczącą poprawę standardu życia. KGW Organizowano spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dziecka a zimą zabawy taneczne dla całej wsi. Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku - to czas prac społecznych na rzecz wsi (budowa szkoły, budynku OSP, drogi z Okrajnika do Łysiny, kiosku spożywczego), udział w pogadankach prowadzonych przez Doradztwo Rolne oraz konkursach, w efekcie czego zwiększono plony zbóż oraz powiększono pogłowie trzody chlewnej i ptactwa domowego. KGW Zaczęto organizować dla mieszkańców wsi wycieczki krajoznawcze, często były do miejsc sakralnych. Nadal co roku organizowano: Dzień Kobiet, Matki, wprowadzono do corocznego kalendarza imprezy dla dzieci - Dzień Dziecka, Nauczyciela, spotkania ze Świętym Mikołajem, zabawy przy choince, a dla dorosłych Dzień Seniora, Andrzejki, oraz wieczerze opłatkowe, połączone z przedstawieniami jasełkowymi w wykonaniu dzieci. KGW Członkinie brały czynny udział w dorocznych gminnych dożynkach, turniejach wiosek, konkursach wieńców dożynkowych, tradycyjnych potraw, itp. W październiku 1986 roku z inicjatywy Koła został zorganizowany I Rajd Gminny Kół Gospodyń Wiejskich. Chociaż życie w tej maleńkiej wsi było biedne - członkinie przeprowadziły zbiórkę pieniężną na budowę Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki oraz na sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce.
Lata 90-te to zaczynające się zmiany w całym kraju. W Łysinie pojawiają się pierwsi osadnicy. Zofia Biegun, która w tym okresie przewodniczy Kołu - daje upust swoim zdolnościom literackim i twórczym, organizując od roku 2000 spotkania mające na celu integrację rdzennych mieszkańców wsi z nowymi osadnikami.

KGWKGWKGW

Przygotowywane są przedstawienia pokazujące dawne obyczaje jak: przyśpiewki weselne, praca rolnika od wiosny do jesieni, stare zwyczaje, próbowacka dawnych potraw, wystawy twórczości ludowej, święto ziemniaka z degustacją i wiele innych. Na jedną z takich biesiad przygotowano aż 43 potrawy. Spotkania upiększane są piosenkami i okolicznościowymi wierszami, w większości układanymi przez Przewodniczącą. Wszystkie te imprezy cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wsi, osadników i przypadkowych turystów.

KGWKGWKGW

W roku 1999 zostaje opracowana przez Zofię Biegun Historia Łysiny, a także spisane i opisane, stojące w różnych miejscach wsi kapliczki, w ilości 12 sztuk.
7 czerwca 2008 roku, KGW otwiera pierwszą w gminie Izbę Regionalną (9 zdjęć), w której na dzień dzisiejszy, można zobaczyć, ponad 170 skatalogowanych eksponatów, pochodzących w znaczącej ilości z Łysiny, a także ościennych wsi. KGW Latem tegoż roku członkinie organizują w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci, również tych, które spędzają tu wakacje - czytając im bajki, prowadząc różne zabawy i gry. Wszystko zakończone zostaje konkursem rysunkowym o tematyce bajkowej i symbolicznymi nagrodami ufundowanymi przez bibliotekę gminną. KGW W sierpniu, pod hasłem kochamy naszą wieś zostaje przeprowadzona owocna akcja sprzątania lasu. W maju 2009 r, wracamy do zaniechanej przez lata tradycji modlenia się i śpiewania przy rozrzuconych po wsi kapliczkach, a następnie do codziennego w październiku odmawiania zwyczajowego różańca. W okresie Wielkiego Postu spotykamy się w miejscowej kaplicy w każdy piątek, na odmawianiu drogi krzyżowej.
KGW Na jubileusz 50-lecia Koła, kupujemy materiały, szyjemy i haftujemy nowo zaprojektowane stroje. Na kaftanach wyszywamy błękitne kwiatki jako symbol uprawianego tu jeszcze w latach pięćdziesiątych lnu, stylizowaną lilię i słońce. Wszystko wykończone jest specjalnym ściegiem w formie litery Ł jak Łysina. W roku 2012 - Koło Gospodyń Wiejskich w oparciu o własne zdjęcia - wydało swój pierwszy kalendarz. W pierwszy dzień wakacji zorganizowałyśmy festyn dla dzieci miejscowych i przyjezdnych połączony z zawodami. Chociaż nasze Koło liczy obecnie tylko 12 członkiń - działa prężnie. Zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony Gminy a zwłaszcza Wójta Stanisława Baczyńskiego, a także na strażaków z OSP Łysina, z którymi wspólnie organizujemy niektóre imprezy.

KGWKGWKGW

Członkinie Koła za swą działalność otrzymały wiele podziękowań, dyplomów, wyróżnień i nagród (16 zdjęć). Przebieg naszej działalności zapisany jest w Kronikach (75 zdjęć).

KGWKGWKGW