Witamy w Kole Gospodyń Wiejskich w Łysinie

front

Kapliczki:

kapliczka 1. Figura Jezusa Nazareńskiego z 1848r. na styku zrębku Karczmisko ze Solniskiem, w miejscu zwanym U Pana Boga, przy bocznej drodze odchodzącej od ul. Nowej do tzw. Zamczysk. Kamienna. Na stopniu czworościenny, lekko ku górze zwężający się postument z cokołem i gzymsem, na nim posąg Jezusa Nazareńskiego. Na postumencie od frontu data 1848. Najprawdopodobniej figurę tę wykonał najstarszy ze znanych mistrzów kamieniarskich z Łysiny – Jan Mieszczak (zm. przed 1896r.). Miejscowa legenda głosi, że gdy pewien gospodarz szedł z Maciejówki, natknął się na straszną czarną chmurę. Mając pistolety strzelił do niej. Gdy to uczynił, chmura zniknęła a jego odrzuciło. Za ocalenie postawił tę figurę.
kapliczka 2. Figura MB Niepokalanie Poczętej (typ apokaliptyczny) na zrębku Jany, w środku wsi u zbiegu ulic Leśnej, Nowej, Łagodnej i Szczytowej, blisko remizy OSP. Kamienna. Na trzech stopniach dwukondygnacyjny postument z gzymsem, na nim posąg MB Niepokalanie Poczętej w nowej blaszanej obudowie. Kondygnacje oddzielone dodatkowym gzymsem, górna o przekroju poziomym mniejszym niż dolna. Na górnej kondygnacji postumentu w płyciznach płaskorzeźby: od frontu Jezus Nazareński, po lewej św. Jan Nepomucen, po prawej św. Józef. Wykonanie figury jest przypisywane jednemu z czterech miejscowych mistrzów kamieniarskich - Józefowi Szczepanikowi, niejakiemu Okrzesikowi, Janowi Putyrze (zm. w 1895r.), lub Józefowi Trzopowi.kapliczka 3. Kaplica na półrolku Gugów, przy bocznej uliczce odchodzącej od ul. Figurkowej. Domkowa. Murowana z kamienia łamanego na planie prostokąta, otynkowana tylko wewnątrz. Wnętrze nakryte stropem, profilowanym wzdłuż ścian. Wewnątrz drewniana mensa, na której wsparty jest stary obraz MB Częstochowskiej oraz stare figurki – drewniana Jezusa Frasobliwego i gipsowe MB Niepokalanie Poczętej. Na ścianach stare obrazki MB i Jezusa. Na zewnątrz pod dachem profilowany gzyms, a w szczycie nad drzwiami wnęka, w której obrazek MB Częstochowskiej. Na kaplicy dach siodłowy, kryty papą.


kapliczka 4. Boża Męka z 1908r. na półrolku Gugów na tzw. „wielkim polu”, przy prowadzącej do Okrajnika drodze polnej, będącej przedłużeniem ul. Figurkowej. Kamienna. Na dwóch stopniach wysoki, czworościenny postument z cokołem i gzymsem oraz rodzajem przypór po bokach, na nim krucyfiks. Od frontu w dolnej części postumentu płytka blenda z napisem z nazwiskami fundatorów: Fundator Jan Guga i Jan Tomiczek z Okrajnika R.P. 1908. W górnej części w drugiej płyciźnie płaskorzeźba św. Jana Nepomucena. Przypory po bokach zwieńczone wypukło płaskorzeźbionymi krzyżami. Figura została wykonana przez miejscowego mistrza kamieniarskiego Jana Gugę (zm. w 1939r.), który był synem innego znanego kamieniarza Michała Gugi (zm. w 1911r.) oraz jednym z jej fundatorów.kapliczka 5. Figura przydrożna z 1892r. na półrolku Krupy przy ul. Figurkowej, bardzo zniszczona. Kamienna. Na dwóch stopniach czworościenny, wysoki, po bokach rozszerzony w dolnej części postument z gzymsem, pierwotnie zwieńczony posągiem MB Różańcowej, którego obecnie brak. Od frontu w dolnej części postumentu napis z nazwiskiem fundatorów: Matko Różańca Świętego Módl się za nami Fundator Franciszek i Agnieszka Okrzesik 1892; nad nim w płyciźnie płaskorzeźba św. Dominika, a na gzymsie pozostałości cherubinka. Wykonanie figury jest przypisywane Józefowi Szczepanikowi lub niejakiemu Okrzesikowi, przy czym wziąwszy pod uwagę nazwisko fundatorów, ta druga propozycja wydaje się bardziej prawdopodobna.

kapliczka 6. Figura Jezusa Nazareńskiego z 1892r. na półrolku Bekry w dolinie, na posesji ul.Nowa 14. Kamienna. Na trzech stopniach dwukondygnacyjny postument z ozdobionym cherubinkami gzymsem. Na nim posąg Jezusa Nazareńskiego, nakryty blaszanym daszkiem. Kondygnacje oddzielone dodatkowym gzymsem, górna o przekroju poziomym mniejszym od dolnej. Od frontu na dolnej kondygnacji postumentu napis z nazwiskiem fundatorów: Jezusie Nazareński Królu Żydowski zmiłuj się nad nami Fundatorzy: Michał i Agnieszka Guga 1892. Na górnej kondygnacji wypukłe płaskorzeźby - od frontu patron fundatora św. Michał Archanioł trzymający na łańcuchu szatana; po bokach - z lewej patronka fundatorki św. Agnieszka, a z prawej św. Jan Ewangelista. Figurę wykonali znani miejscowi mistrzowie kamieniarscy: bracia Michał (zm. W 1911r.), który był zarazem fundatorem, Andrzej (zm. W 1901r,) i Jan Gugowie. W 2000r. obiekt został odnowiony i odmalowany przez Stanisława Talika, pochodzącego z Okrajnika a zamieszkałego w Jastrzębiu.
kapliczka 7. Kaplica z figurą św. Jana Nepomucena Nepomucena na półrolku Koniec połączonym z Rachwalami na posesji ul.Pogródkowa 9. Domkowa. Murowana z kamienia na planie kwadratu, otynkowana. Dach namiotowy, kryty blachą, zwieńczony pazdurem i krzyżem. Wewnątrz drewniana figura św. Jana Nepomucena oraz obraz MB Częstochowskiej, figurka MB Niepokalanie Poczętej, krzyże i inne drobniejsze dewocjonalia. Obraz MN Częstochowskiej w typie charakterystycznym dla malarni jasnogórskiej – na desce namalowano farbą olejną tylko twarze MB i Dzieciątka oraz ich dłonie, natomiast całość przykryto drewnianą, złoconą sukienką wraz z koronami, ozdobionymi imitacjami kamieni szlachetnych. Kaplica stoi na dawnej posesji wójta Łysiny Michała Rachwała. Legenda głosi, że pasterz Jan Małysiak, który pasał krowy u Rachwałów, wyniósł ową figurę na drogę i zażartował z Jana Nepomucena Nie siedź w tej kaplicy, tylko chodź sobie po drodze (lub stań Se przy drodze) i od tej chwili zachorował na nogi. Ponieważ jednak bardzo tego żałował i modlił się do św. Jana by mu ten przebaczył i przywrócił zdrowie, wyzdrowiał po kilku latach.
kapliczka 8. Figura MB Niepokalanie Poczętej - Królowej Nieba i Ziemi z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX w. na półrolku Bolęcinówka na posesji ul. Łagodna 14. Na nowym, czworościennym, betonowym postumencie z gzymsem kamiennym figura MB Niepokalanie Poczętej - Królowej Nieba i Ziemi z Dzieciątkiem. Stary kamienny postument leży obok figury. Figura jest być może dziełem Józefa Trzopa. Odnowiona przez Józefa Karcza.


kapliczkakapliczka 9. Kapliczka drewniana z obrazkiem MB Częstochowskiej ufundowana przez Jana i Annę Bistyga około roku 1928, zawieszona pierwotnie została na buku, na pograniczu Maciejówki, Kocierza i Łysiny. W roku 1940, w czasie zawieruchy wojennej zrzucona z drzewa. Kapliczkę znaleźli Franciszek i Marianna Okrzesik z domu Bistyga i po odnowieniu umieścili na drewnianym budynku przy ul. Bukowej 34. Obfite opady śniegu zimy 2005/2006, spowodowały zawalenie się starego dachu. W czerwcu 2006 r. dom został rozebrany, natomiast kapliczkę umiejscowiono na ozdobnej belce z powały, z wypalonymi na niej literami IHS oraz rozetą. Całość obudowana została kamieniami. Powyższe informacje w roku 2003 przekazała Pani Stefania Guga - córka F. i M. Okrzesik.
kapliczka 10. Ponad 100-letnia kapliczka drewniana zawieszona na świerku z obrazkiem Serca Pana Jezusa. Znajduje się w Dolinie za ul. Bukową.

kapliczka 11. Drewniana kapliczka z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, zawieszona na modrzewiu przy ul. Nowej. Ma ponad 150 lat.

kapliczka 12. Kapliczka przy skrzyżowaniu dróg leśnych Łysina - Rozcięta - Gibasy drewniana, otoczona białą metalową ramką z umoszczoną w niej szybką - na słupku świerkowym przywiązanym do rosnącego buka. W kapliczce znajduje się obraz MB Nieustającej Pomocy, średniej wielkości figurka MB z Gorejącym Sercem, mała gipsowa figurka MB Fatimskiej i mała drewniana figurka prawdopodobnie św. Józefa. W sierpniu 2009r. w kapliczce znajdował się również kielich z hostią. W sierpniu 2010r. kielicha nie było, natomiast dostawiono trzecią małą figurkę Matki Boskiej.


kapliczka 13. Drewniana figura Św. Floriana - patrona strażaków, która wyszła spod dłuta art. rzeźbiarza Aleksandra Witka. Do pierwszych miesięcy roku 2011 figura stała w centrum wsi na skrzyżowaniu ul. Leśnej, Łagodnej, Nowej i Szczytowej pod starą, rozłożystą lipą. W maju, po niezbyt udanej renowacji ustawiona została w punkcie widokowym na Placu Odnowy.kapliczkakapliczka 14. Nowe kapliczki - w roku 2007 na prywatnej posesji przy ul. Szczytowej 22, wśród zieleni, na ogrodowej skarpie wybudowana została kamienna grota wysokości 1m, w której 2 czerwca tegoż roku właściciele postawili wyrzeźbioną w lipowym drewnie przez art. rzeźbiarza Aleksandra Witka - figurę Matki Boskiej wys. 60cm. a w 2010 r. również przy ul. Szczytowej na rosnącej przy drodze dzikiej cześni - została zawieszona drewniana kapliczka Św. Ducha, wykonana przez właścicielkę parceli o pięknej nazwie Pieśń poranka - Aleksandrę Gawryś. Na sosnowej desce wypalono symbole przedstawiające Św. Ducha, widoczną z tego miejsca panoramę gór z uwzględnieniem kościoła w Jasnej Górce oraz Psalmem 9 (Chwalę Cię Panie całym sercem opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła cieszyć się będę i radować Tobą psalm będę śpiewać na cześć Twego Imienia.)