Witamy w Kole Gospodyń Wiejskich w Łysinie

front
Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinie zostało założone 6 lutego 1961 roku. Wpisało się 18 kobiet. Pierwszą przewodniczącą została Anna Strzop. Anna Strzop Działalność Koła przez długie lata ukierunkowana była na dokształcanie się, poszerzanie wiedzy o hodowli ptactwa domowego, bydła oraz niezbędnych uprawach rolnych - celem utrzymania rodzin w trudnych warunkach górskich, w wiosce położonej z dala od większych miejscowości. W okresie tym członkinie musiały podołać nierzadko pracy w odległych miejscowościach z prowadzeniem gospodarstwa i wychowaniem dzieci. Tak więc równoczesne zaangażowanie społeczne w ramach KGW, zarazem konsolidujące małą społeczność - zasługuje na szczególne uznanie. Zofia  Biegun Kolejnym etapem - było wprowadzanie do upraw kukurydzy, wyki, lucerny, zakładanie poletek uprawnych dla mało znanych warzyw, sadzenie krzewów i drzewek owocowych oraz ozdobnych. Organizowanie dla całej wsi odchowu kurcząt, gęsi, indyków, prosiąt, cieląt i baranów. Budowanie pierwszych we wsi silosów i kurników. Dbanieo ładny wygląd domów, zagród i ogródków kwiatowych.
Był to również czas na udział w licznych konkursach ogłaszanych przez władze powiatu i gminy, z których przywoziły nagrody i dyplomy uznania - organizowanie imprez dla dzieci i mieszkańców a także wyjazdy krajoznawcze do różnych, nawet bardzo odległych zakątków Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych.
Barbara Byrska-Bukowska Na przestrzeni lat, w tej pięknie położonej wiosce zaczęli budować domki letniskowe przybysze z różnych stron Polski. Mając na celu integrację rdzennych mieszkańców wsi z nowymi osadnikami, od roku dwutysięcznego zaczęto organizować biesiady. Aby przybliżyć obcym dawne życie w tej maleńkiej wsi (najmniejszej na Żywiecczyźnie), członkinie przygotowywały na każdą biesiadę występy ukazujące stare tradycje jak: przyśpiewki weselne, pracę rolnika od wiosny do jesieni, stare zwyczaje, próbowacke dawnych potraw, święto ziemniaka z degustacją, i wiele innych, łączonych często z pokazami twórczości ludowej.
W 30-letnim okresie przewodnictwa Zofii Biegun, Koło słynęło na całej żywiecczyźnie ze swej aktywności. Imprezy organizowane przez członkinie były atrakcją całej okolicy, na długo pozostającą w pamięci ich uczestników. Liczne dyplomy, nagrody jak i wpisy do Kronik Koła, dobitnie świadczyły o uznaniu społecznej pracy oraz dbaniu, utrwalaniu i przekazywaniu kolejnym pokoleniom tradycji zwyczajowych tej małej wioski. 50 lecie KGW Łysina W czerwcu 2008 roku z inicjatywy Koła powstała pierwsza na terenie Gminy Izba Regionalna, w której odnalazły właściwe dla siebie miejsce eksponaty przekazane przez mieszkańców.
W roku 2011 Koło uroczyście obchodziło 50-lecie istnienia.
W ostatnim czasie w wyniku darów dla KGW i OSP powstała w pomieszczeniu Koła - wypożyczalnia książek, posiadająca w chwili otwarcia ponad 200 woluminów zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych a także około 100 egz. archiwalnych czasopism o tematyce ogrodniczej.
Celem promocji działalności KGW oraz walorów wsi Łysina, z początkiem 2013 roku uruchomiona została strona internetowa.